מאגרי שיזף ונקרות
ענבי הערבה
נחל ערבה
נחל פארן
קידוח עין יהב 113
תמרים בערבה