דלג לתוכן העמוד

איכויות ומחירי מים

טבלת איכויות מים

צרכן מס.חיבור EC Fe SO4 H2S Cl EC שנה קודמת Fe שנה קודמת SO4 שנה קודמת H2S שנה קודמת Cl שנה קודמת
μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L
עידן 65671 2770 0.08 366 0.2 0 2740 0 301 0.18 0
עידן 69893 2800 0.05 434 0.2 0 3300 0.08 469 0.13 0
עידן 71797 2450 0.05 200 0.2 0 2520 0 364 0.13 0
עידן 73659 2770 0.08 366 0.2 0 2740 0 301 0.18 0
עידן 85575 2800 0.05 434 0.2 0 3300 0.08 469 0.13 0
עידן 86734 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 90087 2800 0.05 434 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 92520 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 92871 2800 0.05 434 0.2 0 3300 0.08 469 0.13 0
עידן 93302 2220 0.05 289 0.1 0 2380 0 287 0.1 552
עידן 96218 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 102604 2770 0.08 366 0.2 0 2740 0 301 0.18 0
עידן 104474 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 108129 2220 0.05 289 0.1 0 2380 0 287 0.1 552
עידן 108551 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 110830 2220 0.05 289 0.1 0 2420 0 287 0.1 552
עידן 112246 2220 0.05 289 0.1 0 2380 0 287 0.1 501

מחירים

תיאור שימוש הנחה מחיר
תעריף הבסיס חקלאי 1.385
EC 1.9-2.65 חקלאי 10% 1.2465
EC 2.65-3.4 חקלאי 16% 1.1634
EC 3.4-4.1 חקלאי 24% 1.0526
EC 4.1-4.8 חקלאי 30% 0.9695
EC 4.8-5.2 חקלאי 34% 0.9141
EC מעל 5.2 חקלאי 40% 0.831
FE>0.3 H2S>0.5 חקלאי 25% 1.03875
כמות מוכרת ביתי 0.956
מעל הכמות המוכרת ביתי 6.071
מים מליחים לבית ביתי 2.445
חלף הכמות המוכרת ביתי 0.337

מפת שעוני צרכן

מקרא