דלג לתוכן העמוד

איכויות ומחירי מים

טבלת איכויות מים

צרכן מס.חיבור EC Fe SO4 H2S Cl EC שנה קודמת Fe שנה קודמת SO4 שנה קודמת H2S שנה קודמת Cl שנה קודמת
μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L
עידן 65671 2770 0.08 366 0.2 2740 301 0.18
עידן 69893 2800 0.05 434 0.2 3300 0.08 469 0.13
עידן 71797 2450 0.05 200 0.2 2520 364 0.13
עידן 73659 2770 0.08 366 0.2 2740 301 0.18
עידן 85575 2800 0.05 434 0.2 3300 0.08 469 0.13
עידן 86734 2770 0.08 366 0.2 2880 396
עידן 90087 2800 0.05 434 0.2 2880 396
עידן 92520 2770 0.08 366 0.2 2880 396
עידן 92871 2800 0.05 434 0.2 3300 0.08 469 0.13
עידן 93302 2220 0.05 289 0.1 2380 287 0.1 552
עידן 96218 2770 0.08 366 0.2 2880 396
עידן 102604 2770 0.08 366 0.2 2740 301 0.18
עידן 104474 2770 0.08 366 0.2 2880 396
עידן 108129 2220 0.05 289 0.1 2380 287 0.1 552
עידן 108551 2770 0.08 366 0.2 2880 396
עידן 110830 2220 0.05 289 0.1 2420 287 0.1 552
עידן 112246 2220 0.05 289 0.1 2380 287 0.1 501

מחירים

תיאור שימוש הנחה מחיר
תעריף הבסיס חקלאי 1.385
EC 1.9-2.65 חקלאי 10% 1.247
EC 2.65-3.4 חקלאי 16% 1.163
EC 3.4-4.1 חקלאי 24% 1.053
EC 4.1-4.8 חקלאי 30% 0.970
EC 4.8-5.2 חקלאי 34% 0.914
EC מעל 5.2 חקלאי 40% 0.831
FE>0.3 H2S>0.5 חקלאי 25% 1.039
כמות מוכרת ביתי 0.956
מעל הכמות המוכרת ביתי 6.071
מים מליחים לבית ביתי 2.445
חלף הכמות המוכרת ביתי 0.337

מפת שעוני צרכן

מקרא