דלג לתוכן העמוד

איכויות ומחירי מים

טבלת איכויות מים

צרכן מס.חיבור EC Fe SO4 H2S Cl EC שנה קודמת Fe שנה קודמת SO4 שנה קודמת H2S שנה קודמת Cl שנה קודמת
μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L
עידן 65671 2770 0.08 366 0.2 0 2740 0 301 0.18 0
עידן 69893 2800 0.05 434 0.2 0 3300 0.08 469 0.13 0
עידן 71797 2450 0.05 200 0.2 0 2520 0 364 0.13 0
עידן 73659 2770 0.08 366 0.2 0 2740 0 301 0.18 0
עידן 85575 2800 0.05 434 0.2 0 3300 0.08 469 0.13 0
עידן 86734 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 90087 2800 0.05 434 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 92520 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 92871 2800 0.05 434 0.2 0 3300 0.08 469 0.13 0
עידן 93302 2220 0.05 289 0.1 0 2380 0 287 0.1 552
עידן 96218 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 102604 2770 0.08 366 0.2 0 2740 0 301 0.18 0
עידן 104474 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 108129 2220 0.05 289 0.1 0 2380 0 287 0.1 552
עידן 108551 2770 0.08 366 0.2 0 2880 0 396 0 0
עידן 110830 2220 0.05 289 0.1 0 2420 0 287 0.1 552
עידן 112246 2220 0.05 289 0.1 0 2380 0 287 0.1 501

מחירים

תיאור שימוש הנחה מחיר
תעריף הבסיס חקלאי 1.39
EC 1.9-2.65 חקלאי 10% 1.25
EC 2.65-3.4 חקלאי 16% 1.16
EC 3.4-4.1 חקלאי 24% 1.05
EC 4.1-4.8 חקלאי 30% 0.97
EC 4.8-5.2 חקלאי 34% 0.91
EC מעל 5.2 חקלאי 40% 0.83
FE>0.3 H2S>0.5 חקלאי 25% 1.04
כמות מוכרת ביתי 0.96
מעל הכמות המוכרת ביתי 6.07
מים מליחים לבית ביתי 2.45
חלף הכמות המוכרת ביתי 0.34

מפת שעוני צרכן

מקרא