טיפים לחיסכון במיםבערבה חושבים פעמיים לפני כל שימוש במים

שעות השקיה
השקו את הגינה בשעות הקרירות, כשאין משבי רוח (בדרך כלל עד 06:00 בבוקר) וכך תקטינו את התאיידות המים ותמנעו מחלות עלים.

צמחים חסכני מים
שיתלו צמחים הידועים כחסכנים במים.

התאמה למזג האוויר
הקצו את כמויות המים להשקיה בהתאם למזג האוויר ולצורכי הצמח.

קוצב מים
אבזרו את הגינה בקוצבי מים או במחשבי השקיה בעלי התו הכחול, לחיסכון במים ולבריאות הצמחייה. בצעו בקרה ותחזוקה במערכות ההשקיה.

חיפוי קרקע
חפו את הגינה בכמויות נדיבות של חומר חיפוי למניעת התייבשות הקרקע והתחממותה ולצמצום התפתחות עשבים שוטים בגינה.

קבוצות צמחים בגינה
חלקו את הגינה לקבוצות על פי סוג הצמחים והתנאים הדרושים להתפתחותם. התאימו את השקיית הגינה לקבוצות.

מרווחי השקיה
הגדילו את מרווחי ההשקיה לצמחים ולדשא. הגדלה זו תגרום להעמקת השורשים וליצירת צמחים חזקים, בעלי יכולת קליטת מים טובה יותר.

כיסוח דשא
כסחו את הדשא לעיתים תכופות. פעולה זו תביא לחיסכון ניכר בצריכת המים.

גיזום נוף
גזמו נוף מיותר של עצים ושיחים הגוזלים מים שלא לצורך.

קומפוסט
פזרו והצניעו כמויות גדולות של קומפוסט. הקומפוסט משפר משמעותית את אחיזת המים בקרקע.