מועצה אזורית הערבה התיכונה

מחלקת המים

ד.נ. ערבה, ספיר

מיקוד 8682500

טל. 08-6592285

מייל. [email protected]