מועצה אזורית הערבה התיכונה

מחלקת המים

ד.נ. ערבה, ספיר

מיקוד 8682500

טל. 08-6592295

פקס. 08-6592296

מייל. [email protected]