מאגרים אופרטיביים לניצול יעיל של מי קידוחים

בעונות שיא ובשעות שיא של צריכת המים בערבה, ישנה דרישה לכמות מים העולה על כושר תפוקת הקידוחים. בשל כך נוצר הצורך לאגור את המים העודפים הנשאבים בעונות ובשעות שצריכת המים מועטה (בלילה למשל). בעבר היו מופנים מים אלו לבריכות אגירה מבטון, אולם קיבולן היה קטן (אלפי מ"ק בודדים) ולא יכלו לקלוט את כמות המים שסיפקו הקידוחים, דבר שגרם להפסקת פעולתם של הקידוחים עם מילוי הבריכות.

על מנת להביא לפתרון לבעיה זו הוחלט לבנות מאגרי ענק למים שנשאבו מהקידוחים. לצורך זה ניבנו ארבעה מאגרים כאלה, מאגר שיזף בנפח של 180,000 מ"ק בתוך מאגר נקרות (מאגר למי שטפונות) ליד עין יהב ב-2004 ומאגר פארן בנפח 210,000 מ"ק ליד מושב פארן ב-2011, מאגר עין עופרים בנפח 300,000 מ"ק סמוך למושב עידן ב-2019 ומאגר צופר בנפח 200,000 מ"ק סמוך למושב צופר ב-2021.

למאגרים איטום תחתון למניעת חלחול וכיסוי צף למניעת התאדות וזיהום המים. המאגרים ממוקמים בשטח המאפשר הזרמת מים בגרביטציה גם במצבי חירום.
כתוצאה מבניית המאגרים הקידוחים פעילים יותר שעות וישנה אפשרות להעברת מים מאזור לאזור במקרה של כשלים ותקלות במערכת. המאגרים נבנו במהלך השנים מתקציבי חברת מקורות וקק"ל. רשות ניקוז ערבה מסייעת ביוזמות, בפיקוח ובתחזוקה.