שנת הקמה: 1994

נפח איגום: 0.85 מלמ"ק

שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 4,486 קמ"ר

גובה מעל פני הים: 30

המאגר ממוקם ממזרח לישוב צוקים וקולט זרימות המגיעות בעיקר מנחל פארן במערב והנחלים מוסא, א-טייבה וקנטרה מירדן. המאגר הוקם בנפח איגום מקורי של 0.225 מלמ"ק והורחב בשנת 2004 לנפח מירבי של 0.9 מלמ"ק. המאגר ממוקם על תוואי נחל ערבה בגבול ישראל-ירדן כאשר מחצית משטח המאגר הישן (המקורי) נמצא בשטח ירדן והשאר (הרחבה) בשטח ישראל.

בדומה למאגר עידן וחצבה גם במאגר צוקים קיימת תחנת שאיבה הסונקת את מי השיטפונות מהמאגר לטובת אספקה ישירה לשטחי צופר מצפון ופארן מדרום.

המאגר חשוד בסחף מוקשים.

תמונות