משק המים בישראל

מים הם מוצר חיוני ובסיסי לקיום חיים. בישראל בכלל ובערבה בפרט נדרש ניהול משק המים תוך התמודדות עם משאב במחסור. זהו אתגר מורכב הדורש מענה מיטבי. רשות המים ומקורות הם הגופים העיקריים האמונים על ביצוע ויישום מדיניות משרד האנרגיה והמים ועל החלטות הממשלה בתחום המים. מדינת ישראל שוכנת באזור הסובל ממחסור במים על ספר המדבר. למרות זאת, הצליחה המדינה, בשיתוף המגזר הפרטי, למקסם את המשאב במחסור וליצור סביבת חיים כנהוג במדינות משופעות במים. קידום תוכנית ההתפלה ויישומה מהווים דוגמה למדיניות מוצלחת, אשר שינתה את פני משק המים הישראלי והובילה אותו לעידן חדש, תוך שילוב של גישות ניהוליות, חשיבה יצירתית וטכנולוגיות מתקדמות. על אף משבר המים אשר פקד את המדינה בשנים האחרונות, הגיעה ישראל להישגים מרשימים בתחום משק המים, ביניהם התפלה, אספקת מים סדירה באיכות מהגבוהות בעולם, אחוז השבת מי קולחין מהגבוהים בעולם, פחת מים נמוך, ופיתוח חקלאות וטכנולוגיות מים כענפי יצוא מצליחים. בתקופה האחרונה עבר משק המים הישראלי מהפך תשתיתי ומבני, שכלל הקמת תאגידי מים וביוב במטרה לשפר ולתחזק את משק המים העירוני בצורה נאותה; מתקני התפלה גדולים שהפעלתם מחייבת התאמות משמעותיות במערכות אספקת המים; ומפעלי השבת קולחים מהגדולים בעולם, אשר אוספים ומטפלים במרבית השפכים ברחבי הארץ, ומשיבים אותם לשימוש בחקלאות.   בערבה המים הם משאב בחסר במידה קיצונית. המים בערבה, לחקלאות ולשימוש הביתי, מגיעים כולם ממקורות מקומיים. במשך השנים בעבודה רצינית, מקצועית ויצירתית פותחו קידוחי מים רבים ומערכות הולכה, מגוון פתרונות לטיפול באיכות המים הנשאבים מהקידוחים כל זאת לצד אגירת מי שיטפונות, פיתוח מאגרים אופרטיביים שיאפשרו איגום המים מהקידוחים ושימוש בהם באופן רציף. בנוסף הוקמו מתפילי מים ביישובים על מנת לספק מים באיכות שתיה למשקי הבית בערבה.

רשות המים

רשות המים הוקמה בינואר 2007 והיא הזרוע הביצועית של  הממשלה בתחום המים, אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים בישראל, לרבות שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני ומפיקי מים, במטרה לאפשר שירותי מים וביוב באיכות ובאמינות מרבית באופן יעיל. הרשות הוקמה כדי ליצור גוף בעל ראיה כוללת של צרכי משק המים, ואשר ריכוז הסמכויות יהיה בידי גורם מקצועי- ממשלתי שבידיו הכלים והיכולת לנהל ולפקח בצורה הנכונה והיעילה ביותר את משק המים בישראל. בראש רשות המים עומד מנהל רשות המים. מנהל רשות המים אחראי על ניהול משק המים, בהתאם למדיניות הממשלה ובהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות. לרשות המים ישנה מועצה המורכבת מנציגי משרדי ממשלה בכירים ומנציגי ציבור.

מקורות

מקורות, חברת המים הלאומית של ישראל, פועלת תחת אחריות שר האנרגיה והמים, מספקת כבר למעלה מ-75 שנה מים לתושבי מדינת ישראל: כ-80% ממי השתייה וכ-70% מסך צריכת המים כולה. מערכת אספקת המים של מקורות מאחדת את מרבית מפעלי המים האזוריים, את מערכת המוביל הארצי ואת מפעל ירקון נגב, ומשלבת מים מהכנרת, אקוות ההר ואקוות החוף, קידוחים, מי ים ומים מליחים מותפלים.

המועצה האזורית הערבה התיכונה

המועצה האזורית הערבה התיכונה היא הגורם המרכז את צרכי פיתוח האזור ע"י מחלקותיה ושלוחותיה השונות בכלל זה פועלת מחלקת המים במועצה. המועצה מגדירה עם יישובי האזור את הצרכים לפיתוח האזור אשר מרכיב מרכזי בו הוא פיתוח עתודות המים ומענה לביקוש המים למשקים החקלאיים, לצריכה הביתית ולעסקים נוספים.

תחומי עיסוק מחלקת המים במועצה:

  • ייצוג האזור בכל הקשור למים לחקלאות, לצריכה ביתית וליזמויות להקצאות המים הדרושות.
  • יזום ופיתוח של מערכות הספקת המים לאזור.
  • סיוע בנושאים מנהליים הקשורים להקצבות מים, איכות מים, בדיקות מים, תשלומים עבור מים ומדיניות של חיסכון במים.
  • מעקב אחר צריכת המים מול ההקצבות.
  • מעקב אחר מצב הקידוחים, תפעולם, תקציבים נדרשים ולו"ז לביצוע.
  • ניהול חלוקת המים ובקרה על צריכת המים בחודשי שיא הצריכה.
  • מחקרים – עידוד מחקרים, עבודות וסקרים על אזור הערבה.
  • תכניות עבודה – כל שבין צרכי האזור, פיתוח ושיפור בכמויות המים ואיכותם משלב התכנון, לו"ז וביצוע.
  • שמירה על האינטרסים ההתיישבותיים לאזור הערבה בתחומי המים שיאפשרו פיתוח, פרנסה וחינוך באזור.