בתאריך 22/11/2021 נערך סיור בנושא המים בערבה בהוקרה לעמי שחם על פועלו בפיתוח המים תחום המים בערבה.

סיכום סיור מים בערבה 22.11.2021.pdf