מאגר שיזף הנו מאגר אופרטיבי בנפח כולל של 180,000 מ"ק. המאגר הוקם ע"י חברת מקורות בשנת 2005. ייעודו של המאגר - אספקת מים לחקלאות למושבי הערבה.
המאגר אטום ומכוסה לצורך מניעת איבודי מים בחלחול לקרקע והתאיידות לאוויר.

המאגר, הממוקם באזור מושב עין יהב, נבנה תוך ניצול אדמת הסחף שהצטברה במאגר נקרות, מאגר לתפיסת מי שיטפונות הסמוך.

מטרת המאגר היא קליטת מי הקידוחים בשעות בהן אין דרישה גבוהה למים, לצורך מילויו. המים הנאגרים מנוצלים לאספקה לצרכנים בשעות בהן ישנן צריכות שיא חקלאיות, ומשמשים כעתודת מי גלם להתפלה לצורכי שתייה.

אזור הערבה מתפתח וקולט מתיישבים חקלאיים חדשים. התפתחות זו מביאה לעלייה הולכת וגדלה של צריכות המים. מאחר שהאזור מתבסס על מקורות מים מקומיים בלבד, ישנה חשיבות רבה להגברת אמינות וזמינות מערכת אספקת המים לצרכנים.

תמונות

וידאו