כחלק מהתכנית הכוללת לשדרוג מערכת אספקת המים, הגדלת כמויות המים כדי לאפשר את הרחבת הישובים ושיפור איכות המים חברת מקורות בשיתוף רשות המים מקימה מאגר מים בנפח של כ-200,000 מ"ק שייספק מים לחקלאים באזור צופר וספיר.

המאגר הוקם ממערב לישוב סמוך ללולים של מושב צופר ולקידוח של מקורות.

עבודות הבניה החלו באמצע שנת 2019 והסתיימו בתחילת שנת 2021.

המאגר קולט מים מקידוחים בשעות של דרישה נמוכה. המים הנאגרים מנוצלים לאספקה לצרכנים בשעות בהן ישנן צריכות גבוהות.

במסגרת המאגר הוקמה תחנת שאיבה שסונקת (דוחפת בלחץ) את מי המאגר לשטחים החקלאיים.

יישובי הערבה התיכונה כולם, מתפתחים וקולטים מתיישבים חקלאיים חדשים. קליטה זו מביאה לעלייה הולכת וגדלה של צריכות המים. מאחר שהאזור מתבסס על מקורות מים מקומיים בלבד, ישנה חשיבות רבה להגברת אמינות וזמינות מערכת אספקת המים לצרכנים.