מאגר פארן הנו מאגר אופרטיבי בנפח כולל של 210,000 מ"ק. המאגר הוקם ע"י חברת מקורות בשנת 2009. ייעודו של המאגר – איגום מי השקיה לשטחים החקלאיים של מושב פארן. המאגר אטום ומכוסה לצורך מניעת איבודי מים בחלחול לקרקע והתאיידות לאוויר.

המאגר קולט מים מקידוחים בשעות של דרישה נמוכה. המים הנאגרים מנוצלים לאספקה לצרכנים בשעות בהן ישנן צריכות גבוהות.

מיקומו הטופוגרפי של מושב פארן, המושב הדרומי ביותר באזור הערבה התיכונה, לא מאפשר העברות מים מצפון הערבה לדרומה. המאגר יוצר אמינות באספקת המים לחקלאות ונותן גיבוי ורזרבה בהספקת המים. בצורה זו מתקיים ניצול מיטבי של מלוא כושר תפוקת הקידוחים בתקופות שיא הצריכה.

מושב פארן, כמו יישובי הערבה התיכונה כולם, מתפתח וקולט מתיישבים חקלאיים חדשים. קליטה זו מביאה לעלייה הולכת וגדלה של צריכות המים. מאחר שהאזור מתבסס על מקורות מים מקומיים בלבד, ישנה חשיבות רבה להגברת אמינות וזמינות מערכת אספקת המים לצרכנים.

תמונות

וידאו