מאגר בנפח 300,000 מ"ק המתפקד כמאגר איגום ומיהול (ערבוב) של מי הקידוחים המקומיים עם מים שפירים מהמערכת הארצית שמגיעים דרך קו צפית ממתפיל אשקלון.

המאגר קולט מים מקידוחים בשעות של דרישה נמוכה. המים הנאגרים מנוצלים לאספקה לצרכנים בשעות בהן ישנן צריכות גבוהות.

בניית המאגר החלה בסוף שנת 2018 והסתיימה באמצע שנת 2020 במימון רשות המים ובביצוע חברת "מקורות".

במסגרת המאגר הוקמה תחנת שאיבה שסונקת (דוחפת בלחץ) את מי המאגר לשטחים החקלאיים של מושבים עידן וחצבה.

יישובי הערבה התיכונה כולם, מתפתחים וקולטים מתיישבים חקלאיים חדשים. קליטה זו מביאה לעלייה הולכת וגדלה של צריכות המים. מאחר שהאזור מתבסס על מקורות מים מקומיים בלבד, ישנה חשיבות רבה להגברת אמינות וזמינות מערכת אספקת המים לצרכנים.