שנת הקמה: 1996

נפח איגום: 1.25 מלמ"ק

שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 147 קמ"ר

גובה מעל פני הים: 235-

המאגר הינו מסוג מאגר צד הבנוי צמוד לגדה המערבית של נחל הערבה וקולט זרימות מנחל ערבה ונחל עובא (ירדן). על מנת לצמצם את נפח הסחף המצטבר במאגר הוקם המגלש במעלה המאגר כאשר עודף הזרימה אינו נכנס למאגר אלא עובר למאגר נאות תמרים  ולא משקיע את הסחף שבו. מערכת הגלישה מתוכננת לספיקה של 1,500 מק"ש.

ניצול מי המאגר - קיים חיבור בין המאגר למערכת המים האזורית לניצול המים.

עודפי המים מוזרמים באופן מבוקר לאזור הנחל להעשרת מי התהום.

המאגר כמו נחל הערבה לכל אורכו חשוד בסחף מוקשים.

מערבית למאגר נסללה דרך החווארים המובילה אל מצפור ובו תצפית על המאגר, נחל הערבה ושדות מושב עידן.

תמונות