שנת הקמה: 1975

נפח איגום: 2.5 מלמ"ק

שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 984 קמ"ר

גובה מעל פני הים: 60-

המאגר אינו מחובר למערכת המים האזורית.

מאגר נקרות הינו המאגר לתפיסת מי שיטפונות הראשון שהוקם בערבה. המאגר בנוי מסכר שכיוונו צפון-דרום, שנבנה לרוחב ערוץ נחל נקרות בסמיכות למושב עין יהב. במאגר קיימת מערכת לשחרור מבוקר של המים והזרמתם למורד, אל שדות החלחול. ישנם 3 שדות חלחול בשטח כולל של 120 דונם, להחדרת מי המאגר לאקוויפר. בשנת 2005 הוקם בתוך מאגר נקרות מאגר שיזף המשמש כמאגר תפעולי והוא מקורה ביריעות צפות למניעת התאדות. על אף שהוא ממוקם בתוך מאגר נקרות-אין קשר הידראולי בין שני המאגרים מאחר והם מכילים מים מסוגים ואיכויות שונים ומשמשים למטרות שונות.

כיום יש למאגר נקרות תפקיד חשוב כגורם לוויסות והאטת השיטפונות במורד נחל נקרות ומגן על מושב עין יהב והשדות החקלאיים מפני הצפות.

המאגר אינו חשוד בסחף מוקשים.

תמונות