אזור הערבה התיכונה, בשטח שבין נחל אמציה בצפון לבין נחל חיון בדרום, מתאפיין באקלים מדברי קיצוני. בקיץ חם מאוד ולעיתים קרובות, הטמפרטורה עולה מעל 40 מעלות.

כמות המשקעים נמוכה מ-40 מ"מ בממוצע רב-שנתי אך קיימת שוֹנוּת גדולה בין שנה לשנה. ישנן שנים כמעט ללא משקעים ובשנים אחרות עשויה לרדת כמות כפולה מהממוצע הרב-שנתי. גם במהלך שנה אחת ירידת המשקעים אינה מאוזנת: לעיתים הכמות השנתית יורדת באירועי-גשם בודדים, או אפילו באירוע גשם יחיד ואחריו חודשים יבשים.  הגשמים הם מקומיים, כך שאזורים מסוימים בערבה עשויים לקבל באירוע אחד כמות גשם ניכרת בעוד אזורים אחרים יישארו יבשים.

כמות הגשמים הזעומה, כמו גם תדירותם המשתנה, גורמים לכך שאי אפשר לבסס בערבה חקלאות הנסמכת על המשקעים המקומיים.

אזור הערבה התיכונה אינו זוכה לתוספת מלאכותית של מים מאזורים גשומים בצפון הארץ, או ממעיינות עשירים במרכז הארץ כדוגמת דרום הנגב ומערבו אליהם מגיע המוביל הארצי או מפעל ירקון – נגב.

לאור זאת החקלאות בערבה מתבססת על אספקת מים מקומית בעיקר.

המים נשאבים מקידוחים ונאגרים במאגרים אופרטיביים עוד מקור מים הוא תפיסת מי שיטפונות למאגרים. ככל שמקורות המים יגדלו – יוכל האזור להתפתח יותר.

פיתוח אספקת מים מקידוחים מקומיים דורש:

  1. מחקר מעמיק להכרת ולהבנת פוטנציאל המים הזמינים להפקה בתת-הקרקע.
  2. ביצוע קידוחים רבים וטיפול במים הנשאבים שהם בעלי מליחות גבוהה.

כיום פועלים באזור הערבה התיכונה כ- 70 קידוחים שחלקם נמצאים בתחום ממלכת ירדן, 2 מאגרים אופרטיביים לקליטת עודפי המים הנשאבים בקידוחים ו-5  מאגרים לתפיסת מי שיטפונות שלא כולם מחוברים למערכת המים האזורית.

המים בערבה מסופקים ע"י חברת מקורות.

בשנת 2013 נשפטה ואושרה ברשות המים תכנית אב לאספקת מים לערבה התיכונה ולכיכר סדום, יישום התכנית וביצועה ייקחו זמן רב.

עד ליישום תכנית האב הוכנה ע"י חברת מקורות תכנית מיידית שתסתמך על עקרונות תכנית האב ויהיו חלק חשוב במימושה.

בהתאם לתכנית המיידית עבודות הקמת מאגרים אופרטיביים עין-עופרים סמוך לישוב עידן וומאגר אופרטיבי צופר סמוך לישוב צופר הסתיימו. כמו כן מקורות נמצאים בשלבים מתקדמים של חיבור הערבה למתקני ההתפלה באילת מדרום ומצפון לנאות הכיכר למערכת הארצית.