דלג לתוכן העמוד

איכויות ומחירי מים

טבלת איכויות מים

צרכן מס.חיבור EC Fe SO4 H2S Cl EC שנה קודמת Fe שנה קודמת SO4 שנה קודמת H2S שנה קודמת Cl שנה קודמת
μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L
עין יהב 50792 3300 0.13 600 0.2 3160 0.07 606 0.21
עין יהב 50816 3770 0.05 878 0.2 585 3740 880 642
עין יהב 54220 2970 0.05 638 0.6 3380 726 0.27
עין יהב 56477 3300 0.05 600 0.1 3160 0.07 606 0.21
עין יהב 59327 2880 0.05 604 0.1 3020 775 0.15
עין יהב 59338 2880 0.05 604 0.1 3020 775 0.15
עין יהב 59986 3300 0.05 600 0.1 2390 512 0.18
עין יהב 63434 2680 0.05 520 0.45 3070 0.08 567 0.18
עין יהב 72193 3000 0.06 610 1 3290 448 0.1
עין יהב 77688 2970 0.05 638 0.6 3020 448 0.1
עין יהב 78426 3300 0.13 600 0.1 3070 0.09 567
עין יהב 83361 2800 0.05 520 0.1 3070 0.08 567 0.18
עין יהב 85826 2970 0.05 638 0.6 3740 880
עין יהב 89548 2880 0.05 604 0.1 3260 747 0.12
עין יהב 89617 3000 0.06 610 1 3070 0.09 567
עין יהב 90691 2880 0.05 604 0.1 3090 775 0.15
עין יהב 96946 2880 0.05 604 0.1 3090 775 0.15
עין יהב 99420 2970 0.05 638 0.6 3180 880
עין יהב 99431 2970 0.05 638 0.6 3180 448 0.1
עין יהב 100150 3300 0.13 600 0.1 3160 0.07 606 0.21
עין יהב 100434 2880 0.05 604 0.1 3090 775 0.15
עין יהב 101240 2880 0.05 642 0.1 3260 774 0.12
עין יהב 105850 2970 0.05 638 0.6 3380 726 0.27

מחירים

תיאור שימוש הנחה מחיר
תעריף הבסיס חקלאי 1.385
EC 1.9-2.65 חקלאי 10% 1.247
EC 2.65-3.4 חקלאי 16% 1.163
EC 3.4-4.1 חקלאי 24% 1.053
EC 4.1-4.8 חקלאי 30% 0.970
EC 4.8-5.2 חקלאי 34% 0.914
EC מעל 5.2 חקלאי 40% 0.831
FE>0.3 H2S>0.5 חקלאי 25% 1.039
כמות מוכרת ביתי 0.956
מעל הכמות המוכרת ביתי 6.071
מים מליחים לבית ביתי 2.445
חלף הכמות המוכרת ביתי 0.337

מפת שעוני צרכן

מקרא