דלג לתוכן העמוד

איכויות ומחירי מים

טבלת איכויות מים

צרכן מס.חיבור EC Fe SO4 H2S Cl EC שנה קודמת Fe שנה קודמת SO4 שנה קודמת H2S שנה קודמת Cl שנה קודמת
μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L μM/cm mg/L mg/L mg/L mg/L
חצבה 55902 2800 0.05 434 0.2 712 3210 598 347
חצבה 57513 2450 0.05 200 0.2 2670 364 0.13
חצבה 66590 2800 0.05 434 0.2 2140 266 0.13
חצבה 70151 2450 0.05 200 0.2 2140 266 0.13
חצבה 111839 2450 0.05 200 0.2 2670 599 0.1 345
חצבה 111840 2450 0.05 200 0.2 2140 266 0.13
חצבה 111851 2450 0.05 200 0.2 3200 364 0.13
חצבה 111862 2450 0.05 200 0.2 2670 599 0.1 345
חצבה 111873 2450 0.05 200 0.2 2670 599 0.1 345
חצבה 103636 2800 0.05 434 0.2 2670 598 347
חצבה 108209 2690 0.08 366 0.2 2880 396
חצבה 108573 2450 0.05 200 0.2 2140 266 0.13
חצבה 76155 2450 0.05 200 0.2 2140 266 0.13
חצבה 80934 2800 0.05 434 0.2 2140 266 0.13
חצבה 93200 2450 0.05 200 0.2 2460 599 0.1 345
חצבה 94356 2800 0.05 434 0.2 2460 599 0.1 345
חצבה 94675 2800 0.05 434 0.2 2460 599 0.1 345
חצבה 100127 2800 0.05 434 0.2 0 0 0 0 0

מחירים

תיאור שימוש הנחה מחיר
תעריף הבסיס חקלאי 1.385
EC 1.9-2.65 חקלאי 10% 1.247
EC 2.65-3.4 חקלאי 16% 1.163
EC 3.4-4.1 חקלאי 24% 1.053
EC 4.1-4.8 חקלאי 30% 0.970
EC 4.8-5.2 חקלאי 34% 0.914
EC מעל 5.2 חקלאי 40% 0.831
FE>0.3 H2S>0.5 חקלאי 25% 1.039
כמות מוכרת ביתי 0.956
מעל הכמות המוכרת ביתי 6.071
מים מליחים לבית ביתי 2.445
חלף הכמות המוכרת ביתי 0.337

מפת שעוני צרכן

מקרא