חברת "מקורות" עובדת במרץ להקמת המאגרים האופרטיביים.

צילום: עמיחי סנדלר, מקורות

ידיעה קודמת על מאגר עין עופרים

ידיעה קודמת על תחילת הקמת מאגר צופר

מאגר עין עופרים 7.8.19. צילום: עמיחי סנדלר, מקורות

מאגר צופר 7.8.19. צילום: עמיחי סנדלר, מקורות