4.2.2021 מילוי מאגר צופר

4.2.2021 מאגר צופר צילום: רט"ג

4.2.2021 מאגר צופר צילום:רט"ג