החל מילוי מאגר עין עופרים הסמוך לעידן לצרכי בדיקות. מדובר בתהליך שייקח כחודשיים ולאחר מכן יירוקן המאגר ויותקן ציפוי עליון למאגר.

מילוי מאגר עין-עופרים. צילום: רשות הטבע והגנים