מאגרים

הכל | מאגרים אופרטיבים | מאגרי מי שיטפונות | מידע כללי מאגרי מי שטפונות | מידע כללי מאגרים אופרטיביים

מאגר עידן

שנת הקמה:1996 נפח איגום: 1.25 מלמ"ק שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 147 קמ"ר גובה מעל פני הים: 235- המאגר הינו מסוג מאגר צד הבנוי צמוד לגדה המערבית של נחל הערבה וקולט זרימות מנחל ערבה ונחל עובא (ירדן). על מנת לצמצם את נפח הסחף המצטבר במאגר הוקם המגלש במעלה המאגר כאשר עודף הזרימה אינו נכנס למאגר אלא עובר למאגר נאות תמרים  ולא משקיע את הסחף שבו. מערכת הגלישה מתוכננת לספיקה של 1,500 מק"ש. ניצול מי המאגר - קיים חיבור בין המאגר למערכת המים האזורית לניצול המים. עודפי המים מוזרמים באופן מבוקר לאזור הנחל להעשרת מי התהום. המאגר כמו נחל הערבה לכל אורכו חשוד בסחף מוקשים. מערבית למאגר נסללה דרך החווארים המובילה אל מצפור ובו תצפית על המאגר, נחל הערבה ושדות מושב עידן.

מאגר חצבה

שנת הקמה: 1998 נפח איגום: 1.5 מלמ"ק שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 1,561 קמ"ר גובה מעל פני הים: 180- ניצול המים – המאגר מחובר למערכת המים האזורית. המאגר הינו מסוג מאגר צד וממוקם באפיק נחל ערבה מעט מצפון למושב חצבה. המאגר מנקז זרימות בנחל ערבה ונחל פידאן המגיע ממזרח. זהו המאגר האחרון שנבנה בערבה, כחלק מהמלצות בדיקת ייתכנות להקמת מאגרים בקטע עין יהב-עידן (הנקין, 1997). במצב של גלישה זורמים המים למאגר עידן. המאגר חשוד בסחף מוקשים.

מאגר נקרות

שנת הקמה: 1975 נפח איגום: 2.5 מלמ"ק שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 984 קמ"ר גובה מעל פני הים: 60- המאגר אינו מחובר למערכת המים האזורית. מאגר נקרות הינו המאגר לתפיסת מי שיטפונות הראשון שהוקם בערבה. המאגר בנוי מסכר שכיוונו צפון-דרום, שנבנה לרוחב ערוץ נחל נקרות בסמיכות למושב עין יהב. במאגר קיימת מערכת לשחרור מבוקר של המים והזרמתם למורד, אל שדות החלחול. ישנם 3 שדות חלחול בשטח כולל של 120 דונם, להחדרת מי המאגר לאקוויפר. בשנת 2005 הוקם בתוך מאגר נקרות מאגר שיזף המשמש כמאגר תפעולי והוא מקורה ביריעות צפות למניעת התאדות. על אף שהוא ממוקם בתוך מאגר נקרות-אין קשר הידראולי בין שני המאגרים מאחר והם מכילים מים מסוגים ואיכויות שונים ומשמשים למטרות שונות. כיום יש למאגר נקרות תפקיד חשוב כגורם לוויסות והאטת השיטפונות במורד נחל נקרות ומגן על מושב עין יהב והשדות החקלאיים מפני הצפות. המאגר אינו חשוד בסחף מוקשים.

מאגר צוקים

שנת הקמה: 1994 נפח איגום: 0.85 מלמ"ק שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 4,486 קמ"ר גובה מעל פני הים: 30 המאגר ממוקם ממזרח לישוב צוקים וקולט זרימות המגיעות בעיקר מנחל פארן במערב והנחלים מוסא, א-טייבה וקנטרה מירדן. המאגר הוקם בנפח איגום מקורי של 0.225 מלמ"ק והורחב בשנת 2004 לנפח מירבי של 0.9 מלמ"ק. המאגר ממוקם על תוואי נחל ערבה בגבול ישראל-ירדן כאשר מחצית משטח המאגר הישן (המקורי) נמצא בשטח ירדן והשאר (הרחבה) בשטח ישראל. בדומה למאגר עידן וחצבה גם במאגר צוקים קיימת תחנת שאיבה הסונקת את מי השיטפונות מהמאגר לטובת אספקה ישירה לשטחי צופר מצפון ופארן מדרום. המאגר חשוד בסחף מוקשים.

מאגר עשת

שנת הקמה: 1986 נפח איגום: 2.5 מלמ"ק שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 1,241 קמ"ר גובה מעל פני הים: 130 המאגר אינו מחובר למערכת המים האזורית מאגר עשת מצוי במוצא של נחל חיון לערבה, בקרבת מושב פארן והינו המאגר הדרומי ביותר. המאגר הינו מסוג מאגר גיא ומקבל תרומה בעיקר מנחל חיון אך גם מזרימות מאזור ירדן. קק"ל בנתה את מאגר עשת בסיוע תרומה של ארגון הדסה - הסתדרות הנשים הציוניות באמריקה.