מאגרים

הכל | מאגרים אופרטיבים | מאגרי מי שיטפונות | מידע כללי מאגרי מי שטפונות | מידע כללי מאגרים אופרטיביים

מאגר שיזף

מאגר שיזף הנו מאגר אופרטיבי בנפח כולל של 150,000 מ"ק. המאגר הוקם ע"י חברת מקורות בשנת 2005. ייעודו של המאגר - אספקת מים לחקלאות למושבי הערבה. המאגר אטום ומכוסה לצורך מניעת איבודי מים בחלחול לקרקע והתאיידות לאוויר. המאגר, הממוקם באזור מושב עין יהב, נבנה תוך ניצול אדמת הסחף שהצטברה במאגר נקרות, מאגר לתפיסת מי שיטפונות הסמוך. מטרת המאגר היא קליטת מי הקידוחים בשעות בהן אין דרישה גבוהה למים, לצורך מילויו. המים הנאגרים מנוצלים לאספקה לצרכנים בשעות בהן ישנן צריכות שיא חקלאיות, ומשמשים כעתודת מי גלם להתפלה לצורכי שתייה. אזור הערבה מתפתח וקולט מתיישבים חקלאיים חדשים. התפתחות זו מביאה לעלייה הולכת וגדלה של צריכות המים. מאחר שהאזור מתבסס על מקורות מים מקומיים בלבד, ישנה חשיבות רבה להגברת אמינות וזמינות מערכת אספקת המים לצרכנים.

מאגר פארן

מאגר פארן הנו מאגר אופרטיבי בנפח כולל של 215,000 מ"ק. המאגר הוקם ע"י חברת מקורות בשנת 2009. ייעודו של המאגר – איגום מי השקיה לשטחים החקלאיים של מושב פארן. המאגר אטום ומכוסה לצורך מניעת איבודי מים בחלחול לקרקע והתאיידות לאוויר. המאגר קולט מים מקידוחים בשעות של דרישה נמוכה. המים הנאגרים מנוצלים לאספקה לצרכנים בשעות בהן ישנן צריכות גבוהות. מיקומו הטופוגרפי של מושב פארן, המושב הדרומי ביותר באזור הערבה התיכונה, לא מאפשר העברות מים מצפון הערבה לדרומה. המאגר יוצר אמינות באספקת המים לחקלאות ונותן גיבוי ורזרבה בהספקת המים. בצורה זו מתקיים ניצול מיטבי של מלוא כושר תפוקת הקידוחים בתקופות שיא הצריכה. מושב פארן, כמו יישובי הערבה התיכונה כולם, מתפתח וקולט מתיישבים חקלאיים חדשים. קליטה זו מביאה לעלייה הולכת וגדלה של צריכות המים. מאחר שהאזור מתבסס על מקורות מים מקומיים בלבד, ישנה חשיבות רבה להגברת אמינות וזמינות מערכת אספקת המים לצרכנים.