מאגר חצבה

הכל | מאגרים אופרטיבים | מאגרי מי שיטפונות | מידע כללי מאגרי מי שטפונות | מידע כללי מאגרים אופרטיביים

שנת הקמה: 1998


נפח איגום: 1.5 מלמ"ק

שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 1,561 קמ"ר

גובה מעל פני הים: 180-

ניצול המים – המאגר מחובר למערכת המים האזורית.

המאגר הינו מסוג מאגר צד וממוקם באפיק נחל ערבה מעט מצפון למושב חצבה. המאגר מנקז זרימות בנחל ערבה ונחל פידאן המגיע ממזרח. זהו המאגר האחרון שנבנה בערבה, כחלק מהמלצות בדיקת ייתכנות להקמת מאגרים בקטע עין יהב-עידן (הנקין, 1997). במצב של גלישה זורמים המים למאגר עידן.

המאגר חשוד בסחף מוקשים.

תמונות