מאגרים

הכל | מאגרים אופרטיבים | מאגרי מי שיטפונות | | מידע כללי מאגרי מי שטפונות | מידע כללי מאגרים אופרטיביים

מאגר שיזף

מאגר שיזף הנו מאגר אופרטיבי בנפח כולל של 150,000 מ"ק. המאגר הוקם ע"י חברת מקורות בשנת 2005. ייעודו של המאגר - אספקת מים לחקלאות למושבי הערבה. המאגר אטום ומכוסה לצורך מניעת איבודי מים בחלחול לקרקע והתאיידות לאוויר.

מאגר פארן

מאגר פארן הנו מאגר אופרטיבי בנפח כולל של 215,000 מ"ק. המאגר הוקם ע"י חברת מקורות בשנת 2009. ייעודו של המאגר – איגום מי השקיה לשטחים החקלאיים של מושב פארן. המאגר אטום ומכוסה לצורך מניעת איבודי מים בחלחול לקרקע והתאיידות לאוויר.

מאגר עידן

שנת הקמה: 1996
נפח איגום: 1.25 מלמ"ק
שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 147 קמ"ר
גובה מעל פני הים: 235-

מאגר חצבה

שנת הקמה: 1998
נפח איגום: 1.5 מלמ"ק
שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 1,561 קמ"ר
גובה מעל פני הים: 180-

מאגר נקרות

שנת הקמה: 1975
נפח איגום: 2.5 מלמ"ק
שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 984 קמ"ר
גובה מעל פני הים: 60-

מאגר צוקים

שנת הקמה: 1994
נפח איגום: 0.85 מלמ"ק
שטח אגן הניקוז התורם ישירות משני צידי הגבול 4,486 קמ"ר
גובה מעל פני הים: 30