החלה בניית מאגר עופרים

המאגר ימוקם כ-600 מטר מזרחית מצומת עין חצבה (בכניסה למושב עידן מכביש הערבה).

המאגר יוקם כמאגר מכוסה בנפח 300 אלף מ"ק, ויתפקד כמאגר לאיגום ומיהול של מי הקידוחים המקומיים עם מים שפירים מהמערכת הארצית שמתוכננים להגיע דרך קו צפית ממתפיל אשקלון.

עלות בניית המאגר כ-25 מיליון ₪ מתקציב רשות המים. הביצוע על-ידי חברת מקורות.

במסגרת המאגר תוקם תחנת שאיבה שתאפשר העברת מי המאגר לשטחים החקלאיים של עידן וחצבה.

בקרוב מתוכננות תחילת עבודות על מאגר נוסף, מאגר צופר, ליד חוות הלולים של מושב צופר, מאגר בנפח של 200,000 קוב.

תמונות