ענבי הערבה
נחל ערבה
נחל פארן
תמרים בערבה
קומפלקס קידוחים עין יהב 13, 113, 213 צילום: רשות הטבע והגנים
מאגר עין עופרים צילום: רשות שמורות הטבע